فایلود فایل tag:http://filedownload21.mihanblog.com 2019-01-23T00:57:16+01:00 mihanblog.com مقایسه اثر بخشی استفاده از شیوه تفکر در درس آمار با شیوه آموزش کاملا مبتنی بر معلم در دانش آموزان 2018-07-05T08:18:01+01:00 2018-07-05T08:18:01+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/24 س ش مقایسه اثر بخشی استفاده از شیوه تفکر  در درس آمار با شیوه آموزش کاملا مبتنی بر معلم در دانش آموزانتحقیق مقایسه اثر بخشی استفاده از شیوه تفکر  در درس آمار با شیوه آموزش کاملا مبتنی بر معلم در دانش آموزان؛ قسمتی از متن: روش نمونه گیری: تصادفی مرحله ای خوشه ای، در ابتدا در هرمدرسه دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شدند پس از این مدارس یک کلاس به روش تفکر  و کلاس دیگر به روش  کاملا مبتنی بر تلاش معلم اخ
مقایسه اثر بخشی استفاده از شیوه تفکر  در درس آمار با شیوه آموزش کاملا مبتنی بر معلم در دانش آموزان

مقایسه-اثر-بخشی-استفاده-از-شیوه-تفکر-در-درس-آمار-با-شیوه-آموزش-کاملا-مبتنی-بر-معلم-در-دانش-آموزانتحقیق مقایسه اثر بخشی استفاده از شیوه تفکر  در درس آمار با شیوه آموزش کاملا مبتنی بر معلم در دانش آموزان؛ قسمتی از متن: روش نمونه گیری: تصادفی مرحله ای خوشه ای، در ابتدا در هرمدرسه دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شدند پس از این مدارس یک کلاس به روش تفکر  و کلاس دیگر به روش  کاملا مبتنی بر تلاش معلم اخدانلود فایل

]]>
پروژه کنترل دیجیتال 2018-07-05T08:16:35+01:00 2018-07-05T08:16:35+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/22 س ش پروژه کنترل دیجیتالپروژه کنترل دیجیتال؛ شرح پروژه: در این پروژه برای یک سیستم مرتبه 3 پاسخ گذرای سیستم , پاسخ پله سیستم و پارامترهای حالت گذرای سیستم از جمله زمان نشست, حداکثر فراجهش و زمان نشست و ... محاسبه شده اند. در ادامه سیستم گسسته سازی شده و مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان برای بهبود سیستم دو نوع کنترل کننده
پروژه کنترل دیجیتال

پروژه-کنترل-دیجیتالپروژه کنترل دیجیتال؛ شرح پروژه: در این پروژه برای یک سیستم مرتبه 3 پاسخ گذرای سیستم , پاسخ پله سیستم و پارامترهای حالت گذرای سیستم از جمله زمان نشست, حداکثر فراجهش و زمان نشست و ... محاسبه شده اند. در ادامه سیستم گسسته سازی شده و مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان برای بهبود سیستم دو نوع کنترل کنندهدانلود فایل

]]>
تحقیق تنیس روی میز (پینگ پونگ) 2018-07-05T08:15:57+01:00 2018-07-05T08:15:57+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/21 س ش تحقیق تنیس روی میز (پینگ پونگ)تحقیق تنیس روی میز (پینگ پونگ)؛ مقدمه: تنیس روی میز یا پینگ پنگ (به انگلیسی: Table Tennis) ورزشی است که روی میز انجام می‌شود و دو یا چهار بازیکن در آن شرکت دارند و هر بازیکن یک راکت دارد و با بهره از آن به توپ ضربه می‌زند. توپ در این ورزش سبک و توخالی است. جنس میز از چوب و سخت است. پیشینه: زادگاه ور
تحقیق تنیس روی میز (پینگ پونگ)

تحقیق-تنیس-روی-میز-(پینگ-پونگ)تحقیق تنیس روی میز (پینگ پونگ)؛ مقدمه: تنیس روی میز یا پینگ پنگ (به انگلیسی: Table Tennis) ورزشی است که روی میز انجام می‌شود و دو یا چهار بازیکن در آن شرکت دارند و هر بازیکن یک راکت دارد و با بهره از آن به توپ ضربه می‌زند. توپ در این ورزش سبک و توخالی است. جنس میز از چوب و سخت است. پیشینه: زادگاه وردانلود فایل

]]>
پروژه شناسایی سیستم ها با استفاده از متلب 2018-07-05T08:12:55+01:00 2018-07-05T08:12:55+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/20 س ش پروژه شناسایی سیستم ها با استفاده از متلبپروژه شناسایی سیستم ها با استفاده از متلب؛ در این پروژه ابتدا یک سیستم غیرخطی را در نظر می گیریم که پس از خطی سازی این سیستم , ساختارهای آن از جمله تابع تبدیل, دیاگرام بود, معادلات فضای حالت, پاسخ ضربه و پاسخ پالس ورودی را بدست می آوریم. در ادامه به شناسایی سیستم با روش تابع همبستگی با استفاده از ور
پروژه شناسایی سیستم ها با استفاده از متلب

پروژه-شناسایی-سیستم-ها-با-استفاده-از-متلبپروژه شناسایی سیستم ها با استفاده از متلب؛ در این پروژه ابتدا یک سیستم غیرخطی را در نظر می گیریم که پس از خطی سازی این سیستم , ساختارهای آن از جمله تابع تبدیل, دیاگرام بود, معادلات فضای حالت, پاسخ ضربه و پاسخ پالس ورودی را بدست می آوریم. در ادامه به شناسایی سیستم با روش تابع همبستگی با استفاده از وردانلود فایل

]]>
جزوه درس کنترل غیرخطی 2018-07-05T08:12:30+01:00 2018-07-05T08:12:30+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/19 س ش جزوه درس کنترل غیرخطیجزوه درس کنترل غیرخطی؛ مقدمه: اكثر فرآیندهای صنعتی، سیستم های كنترل رباتیك، ناوبری و مهندسی پزشكی دارای المانهای غیرخطی بوده و لذا آشنایی با المانهای غیرخطی جزو ملزومات طراحی كنترل كننده های مناسب اكثـر سیـستم هـای صنعتی می باشد.
جزوه درس کنترل غیرخطی

جزوه-درس-کنترل-غیرخطیجزوه درس کنترل غیرخطی؛ مقدمه: اكثر فرآیندهای صنعتی، سیستم های كنترل رباتیك، ناوبری و مهندسی پزشكی دارای المانهای غیرخطی بوده و لذا آشنایی با المانهای غیرخطی جزو ملزومات طراحی كنترل كننده های مناسب اكثـر سیـستم هـای صنعتی می باشد.دانلود فایل

]]>
جزوه کنترل چند متغیره دکتر الفی 2018-07-05T08:04:30+01:00 2018-07-05T08:04:30+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/18 س ش جزوه کنترل چند متغیره دکتر الفیجزوه کنترل چند متغیره دکتر الفی ؛ مناسب برای دانشجویان رشته های مهندسی برق و رشته های مرتبط جزوه رایگان رشته برق مخابرات و الکترونیک
جزوه کنترل چند متغیره دکتر الفی

جزوه-کنترل-چند-متغیره-دکتر-الفیجزوه کنترل چند متغیره دکتر الفی ؛ مناسب برای دانشجویان رشته های مهندسی برق و رشته های مرتبط جزوه رایگان رشته برق مخابرات و الکترونیکدانلود فایل

]]>
بررسی معاد از نظر کتاب تورات و انجیل 2018-06-11T07:12:51+01:00 2018-06-11T07:12:51+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/17 س ش بررسی معاد از نظر کتاب تورات و انجیلتحقیق و مقاله رشته معارف اسلامی، مقدمه: آخرت شناسی به دلیل اینکه به آینده نادیده بشر ارتباط دارد و خبر دقیقی از آن نیست، همواره از بحث انگیزترین آموزه های ادیان بوده است. در یهودیت هم علیرغم ابهام در منشأ این آموزه که گروهی آن را تحت تأثیر تلاقی اندیشه های یهودی ایرانی در ایام اسارت بابلی ...
بررسی معاد از نظر کتاب تورات و انجیل

بررسی-معاد-از-نظر-کتاب-تورات-و-انجیلتحقیق و مقاله رشته معارف اسلامی، مقدمه: آخرت شناسی به دلیل اینکه به آینده نادیده بشر ارتباط دارد و خبر دقیقی از آن نیست، همواره از بحث انگیزترین آموزه های ادیان بوده است. در یهودیت هم علیرغم ابهام در منشأ این آموزه که گروهی آن را تحت تأثیر تلاقی اندیشه های یهودی ایرانی در ایام اسارت بابلی ...دانلود فایل

]]>
کنترل خطا برای ارتباطات چند رسانه ای در شبکه های حسگر بی سیم 2018-06-11T07:12:09+01:00 2018-06-11T07:12:09+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/16 س ش کنترل خطا برای ارتباطات چند رسانه ای در شبکه های حسگر بی سیمپروژه و تحقیق رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات، چکیده: شبكه های حسگر چند رسانه ای شامل تعداد زیادی گره های دوربین با مصرف انرژی پایین هستند و در مكانهای عمومی از جمله فرودگاهها، موزه ها، كنترل ترافیك خیابانها و در مسائل نظامی كاربرد دارن از انجایی كه دوربین ها اطلاعات را از محیط مورد نظر دریافت و ...
کنترل خطا برای ارتباطات چند رسانه ای در شبکه های حسگر بی سیم

کنترل-خطا-برای-ارتباطات-چند-رسانه-ای-در-شبکه-های-حسگر-بی-سیمپروژه و تحقیق رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات، چکیده: شبكه های حسگر چند رسانه ای شامل تعداد زیادی گره های دوربین با مصرف انرژی پایین هستند و در مكانهای عمومی از جمله فرودگاهها، موزه ها، كنترل ترافیك خیابانها و در مسائل نظامی كاربرد دارن از انجایی كه دوربین ها اطلاعات را از محیط مورد نظر دریافت و ...دانلود فایل

]]>
بررسی رابطه بین خودپنداره با گرایش به بزهکاری در نوجوانان 2018-06-11T07:09:33+01:00 2018-06-11T07:09:33+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/15 س ش بررسی رابطه بین خودپنداره با گرایش به بزهکاری در نوجوانانپایان نامه و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودپنداره با گرایش به بزهکاری در نوجوانان صورت گرفت. پژوهش از نوع روش توصیفی است. بمنظور اجرای پژوهش از بین جامعه آماری 50 نفر از دانش آموزان دبیرستانه پسرانه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از مقیاس های ..
بررسی رابطه بین خودپنداره با گرایش به بزهکاری در نوجوانان

بررسی-رابطه-بین-خودپنداره-با-گرایش-به-بزهکاری-در-نوجوانانپایان نامه و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودپنداره با گرایش به بزهکاری در نوجوانان صورت گرفت. پژوهش از نوع روش توصیفی است. بمنظور اجرای پژوهش از بین جامعه آماری 50 نفر از دانش آموزان دبیرستانه پسرانه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از مقیاس های ..دانلود فایل

]]>
گزارش کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات 2018-06-03T14:28:21+01:00 2018-06-03T14:28:21+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/14 س ش گزارش کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلاتگزارش و پروژه کارآموزی رشته حسابداری، بخشی از متن: در طول دوره کارآموزی در شرکت فروش و خدمات آهن آلات با اطلاعات و آموخته های گوناگونی در زمینه های مختلف حسابداری شرکت آشنا شدم و به بررسی آنها پرداختم، این شرکت در زمینه های مختلف آهن آلات فعالیت می کند و لزوما با انواع قرارداد های پیمانی پرسنل ...
گزارش کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات

گزارش-کارآموزی-حسابداری-فروش-و-خدمات-آهن-آلاتگزارش و پروژه کارآموزی رشته حسابداری، بخشی از متن: در طول دوره کارآموزی در شرکت فروش و خدمات آهن آلات با اطلاعات و آموخته های گوناگونی در زمینه های مختلف حسابداری شرکت آشنا شدم و به بررسی آنها پرداختم، این شرکت در زمینه های مختلف آهن آلات فعالیت می کند و لزوما با انواع قرارداد های پیمانی پرسنل ...دانلود فایل

]]>
پاورپوینت کنترل علف های هرز گوجه فرنگی 2018-06-03T14:27:16+01:00 2018-06-03T14:27:16+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/13 س ش پاورپوینت کنترل علف های هرز گوجه فرنگی    مقدمه: گوجه فرنگی جزء صیفی جات بسیار مهم زراعی است و از نظر ارزش اقتصادی گوجه فرنگی دومین محصول مهم در بین میوه جات و سبزیجات در كشورهای جهان به شمار می رود. كنترل علف های هرز در گوجه فرنگی همواره جزء مهمی از تولید آن بوده و هست.
پاورپوینت کنترل علف های هرز گوجه فرنگی   

پاورپوینت-کنترل-علف-های-هرز-گوجه-فرنگیمقدمه: گوجه فرنگی جزء صیفی جات بسیار مهم زراعی است و از نظر ارزش اقتصادی گوجه فرنگی دومین محصول مهم در بین میوه جات و سبزیجات در كشورهای جهان به شمار می رود. كنترل علف های هرز در گوجه فرنگی همواره جزء مهمی از تولید آن بوده و هست.دانلود فایل

]]>
پاورپوینت کنترل علف های هرز سیب زمینی 2018-06-03T14:26:39+01:00 2018-06-03T14:26:39+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/12 س ش پاورپوینت کنترل علف های هرز سیب زمینی    مقدمه: كنترل علف های هرز بایستی براساس یك برنامه مدیریت مبارزه تلفیقی باشد، و هدف آن تركیب تكنیكهای مخصوص كنترل علفهای هرز برای رسیدن به یك سطح اقتصادی با حداقل استفاده از سموم شیمیائی.
پاورپوینت کنترل علف های هرز سیب زمینی   

پاورپوینت-کنترل-علف-های-هرز-سیب-زمینیمقدمه: كنترل علف های هرز بایستی براساس یك برنامه مدیریت مبارزه تلفیقی باشد، و هدف آن تركیب تكنیكهای مخصوص كنترل علفهای هرز برای رسیدن به یك سطح اقتصادی با حداقل استفاده از سموم شیمیائی.دانلود فایل

]]>
پاورپوینت مدیریت علف های هرز نخود 2018-06-03T14:25:49+01:00 2018-06-03T14:25:49+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/11 س ش پاورپوینت مدیریت علف های هرز نخود    بخشی از متن: حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند كه به دلیل نداشتن صفات رقابتی مناسب از جمله سرعت رشد اولیه، ارتفاع و سطح برگ بالاتر، در مواجهه با علفهای هرز توان رقابتی كمی دارند لذا علفهای هرز مهمترین عامل محدود كننده تولید این گروه از محصولات به شمار می روند. این مشكل به ویژه در نخود و عدس كه ...
پاورپوینت مدیریت علف های هرز نخود   

پاورپوینت-مدیریت-علف-های-هرز-نخودبخشی از متن: حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند كه به دلیل نداشتن صفات رقابتی مناسب از جمله سرعت رشد اولیه، ارتفاع و سطح برگ بالاتر، در مواجهه با علفهای هرز توان رقابتی كمی دارند لذا علفهای هرز مهمترین عامل محدود كننده تولید این گروه از محصولات به شمار می روند. این مشكل به ویژه در نخود و عدس كه ...دانلود فایل

]]>
شناخت کریستال ها 2018-06-03T14:24:42+01:00 2018-06-03T14:24:42+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/10 س ش شناخت کریستال ها    در این مقاله به تشریح انواع کریستالها، عدد همسایگی، ضریب فشردگی، جهات و صفحات اتمی با توجه به نظم تناوبی کوچکترین واحد ساختمانی، اتمها و یا مولکولها، تکرارنظم تناوبی درتمام جهات فضایی، تشکیل سلول واحد با گروهی از اتمهای متصل به یکدیگر در رئوس سلول پرداخته شده است.
شناخت کریستال ها   

شناخت-کریستال-هادر این مقاله به تشریح انواع کریستالها، عدد همسایگی، ضریب فشردگی، جهات و صفحات اتمی با توجه به نظم تناوبی کوچکترین واحد ساختمانی، اتمها و یا مولکولها، تکرارنظم تناوبی درتمام جهات فضایی، تشکیل سلول واحد با گروهی از اتمهای متصل به یکدیگر در رئوس سلول پرداخته شده است.دانلود فایل


]]>
ساختار میکروسکپی انواع چدن ها 2018-06-03T14:23:38+01:00 2018-06-03T14:23:38+01:00 tag:http://filedownload21.mihanblog.com/post/9 س ش ساختار میکروسکپی انواع چدن ها    در این فایل بطور جامع و کاربردی به ساختار میکروسکپی انواع چدن ها شامل چدن خاکستری، چدن سفید، چدن خالدار یا ابلق، چدن نشکن، چدن چکش خوار، پرداخته شده است.
ساختار میکروسکپی انواع چدن ها   

ساختار-میکروسکپی-انواع-چدن-هادر این فایل بطور جامع و کاربردی به ساختار میکروسکپی انواع چدن ها شامل چدن خاکستری، چدن سفید، چدن خالدار یا ابلق، چدن نشکن، چدن چکش خوار، پرداخته شده است.دانلود فایل

]]>